جلسه ارزیابی نمایندگان شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات

در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ در دفتر مدیر عامل محترم شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات با حضور مدیران مالی، فنی، امور استانها، منابع انسانی و تعالی سازمانی برگزار گردید و کلیه نمایندگان از چهار منظر مالی، فنی، استانها و تعالی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت ۱۰ نماینده برتر شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شرح ذیل معرفی شدند:

۱- دیده بان نت کرمانerfannet-pishgaman-bartar-1391

۲- سینا گستر جام تربت جام
۳- تعاونی خدماتی رسانا پیشتاز ایرانیان ساوجبلاغ
۴- پدیده رایان بجنورد

۵- حکیم رایانه نیشابور

۶- عرفان نت فارس
۷- نوین پردازان خرمشهر

۸- تعاونی شبکه گستر درنا سمنان

۹-  سازه ارتباط ماتریس گچساران

۱۰-  هزاره سوم ایلام