شاید بسیاری از کاربران به دلیل درست نبودن این تنظیمات قید استفاده از نرم افزار پرکاربرد Calendar را زده باشند ، اما ما در ادامه می خواهیم قابلیت جالب این نرم افزار را به شما معرفی کنیم.
در این گزارش قصد آموزش کاربردی تغییر روز اول هفته با اسفاده از اپلیکیشن Calendar در آیفون داریم .
شاید بسیاری از کاربران به دلیل درست نبودن این تنظیمات قید استفاده از این نرم افزار پرکاربرد را زده باشند ، اما در ادامه می خواهیم تغییر روز اول هفته به شنبه را در اپلیکیشن Calendar به شما آموزش دهیم.

تغییر روز اول هفته به شنبه در آیفون :

نرم افزار Setting را باز کنید .

نرم افزار Mail,Contact,Calendar را باز کنید .

در قسمت Calendars وارد قسمت Start Week On شوید .

حال هر روزی را که مد نظر دارید را انتخاب کنید تا به عنوان روز هفته نرم افزار Calndar انتخاب شود .